S-ryhmä pudottaa 20 prosenttia kuljetustensa ilmastopäästöjä

S-ryhmän logistiikasta vastaavan Inex Partnersin tavoitteena on vähentää kotimaan tavarakuljetuksiensa ilmastopäästöjä lähivuosina 20 prosenttia. Tavoitteeseen pyritään muun muassa rekkojen täyttöastetta nostamalla ja optimoimalla ajoreittejä. Kansainvälisissä kuljetuksissa puolestaan pilotoidaan paraikaa junakuljetuksia.

Suomi tavoittelee liikenteen ilmastopäästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Tavaraliikenteen päästöjen vähentämistä on yleisesti pidetty vaikeana tehtävän. Inex Partners vastaa haasteeseen pudottamalla kotimaan kuljetuspäästöjään vuoden 2018 tasosta 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

- Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii meiltä ja kuljetuskumppaneiltamme onnistumista monessa asiassa. Keskeistä on etenkin kuljetusten tehokkuuden parantaminen. Jo nyt hyvin kehittynyttä rekkojen täyttöasteen nostamista jatketaan ja samalla optimoimme reittejä yhä paremmin, Inex Partnersin kuljetuksista vastaava tuotantojohtaja Jouni Jaakola sanoo.

Tehokkuuden kasvattamisen lisäksi hiilipäästöjä vähennetään muuttamalla kuljetuskaluston käyttövoimaa ja rakennetta.

- Jatkossa yhä useampi rekka käy vaihtoehtoisella käyttövoimalla. Osastoitujen monilämpötilakuormatilojen ansioista kaikki lämpötila-alueet voidaan ajaa yhdellä kertaa myymälään. Tavallista pidempien ja korkeampien HCT-rekkojen kyydissä voi kulkea kerralla yli 30 prosenttia enemmän tavaraa, minkä ansiosta näiden kuljetusten hiilijalanjälki on myös noin 30 prosenttia aiempaa pienempi.

Satsumat kulkevat syksyn junalla

Inex etsii yhteistyökumppaniensa kanssa uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi myös kansainvälisissä kuljetuksissa. Kuluvan syksyn aikana on pilotoitu eurooppalaisia junakuljetuksia.

- Syksyn aikana kuljetamme satsumia rekkojen sijasta junalla Espanjan Valenciasta Saksan Kölniin. Alustavien tulosten mukaan saamme näin leikattua koko matkan kuljetuspäästöjä lähes 30 prosenttia, kansainvälisen logistiikan päällikkö Lasse Korhonen kertoo.

S-ryhmä julkisti keväällä 2020 kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa, joiden mukaan ryhmä pudottaa ilmastopäästöjensä määrää 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Jo vuonna 2025 koko ryhmä aikoo olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen, eli silloin se sitoo ilmasta hiiltä enemmän kuin sitä sinne tuottaa.