Inex jo toisen kerran yksi Suomen innostavimmista työpaikoista

Inexin työyhteisötutkimuksen luokitus AA+ on tuonut meille tunnustuksen yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista suurten yritysten sarjassa.

Eezy Spiritin järjestämässä Innostavimmat -kisassa oli mukana satoja yrityksiä. Innostavimmat -tunnustus perustuu työyhteisötutkimuksen tuloksiin, joita verrataan saman vuoden Suomen työntekijänormiin. Inexin tulokset ja kokonaisuustyytyväisyys olivat tutkimusten mukaan kaikilla tutkimukseen kuuluvilla osa-alueilla Suomen työntekijänormia parempia. 

Tyytyväisyyttä nostavia asiakokonaisuuksia Inexillä on mm. myönteinen työnantajakuva, esimiestyö ja oman työn työskentelyedellytykset. Yksittäisinä nostoina esiin nousi myös tyytyväisyys palkkatasoon ja palkitsemisen oikeudenmukaisuuteen sekä henkilöstön reiluun ja tasapuoliseen kohteluun.

Lue lisää: www.innostavimmat.fi