Vastuullisen toiminnan lähtökohtia ovat lainsäädäntö sekä erilaiset sopimukset, julistukset ja ohjeet. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 

Toteutamme vastuullisuutta yhteistyössä asiakkaiden, henkilöstön, palveluntoimittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Kannamme vastuuta ihmisistä 

 • edistämme työyhteisöjen monimuotoisuutta ja samanarvoisuutta
 • tarjoamme kannustavan, terveellisen ja turvallisen työympäristön
 • panostamme työkykytoimintaan ja jaksamiseen työssä
 • kehitämme henkilöstömme osaamista ja laadukasta esimiestyötä
 • perehdytämme työntekijämme hyvin logistiikkatyöhön ja turvallisiin toimintatapoihin
 • tuemme työntekijöidemme harrastustoimintaa liikunta- ja kulttuuriedulla

Kannamme vastuuta ympäristöstä 

 • noudatamme kaikkia ympäristösäädöksiä ja -määräyksiä
 • hyödynnämme parasta käytettävissä olevaa teknologiaa ja osaamista
 • vähennämme ympäristön kuormitusta toiminnan jatkuvalla parantamisella
 • varmistamme tuotteiden turvallisuuden ja oikeat säilytys- kuljetus ja käsittelyolosuhteet viranomaisen hyväksymän omavalvontajärjestelmän avulla
 • sitoudumme energiatehokkuuden parantamiseen ja olemme Suomen Kaupan Liiton energiatehokkuussopimuksen piirissä
 • pyrimme minimoimaan jätteiden syntymisen
 • hyödynnämme syntyvät jätteet materiaalina tai energiatuotannossa
 • ohjaamme biojätteet biokaasun tuotantoon
 • raportoimme vuosittain kuljetusten hiilidioksidipäästöt